วิธีใช้งาน Traffic Exchange Pro 1.01

คลิกขวา Run as administrator

ช่อง 1. กรอก email
ช่อง 3. กรอก Password (ตั้งค่าได้ครั้งเดียว)
ช่อง 11.กรอก URL หน้าเว็บที่คุณต้องการคนเข้าชม
ปุ่ม 4. ใช้ตรวจสอบ URL หน้าเว็บของคุณ
ปุ่ม 5.ยืนยันการลงทะเบียน หรือใช้ยืนยันการเปลี่ยน URL

ปุ่ม 9. เปิดหน้าเว็บคนอื่นเพื่อรับเงิน G (ฟรี)
ปุ่ม 8. ตรวจสอบยอดเงิน G
ปุ่ม 10. สั่งให้โปรแกรมส่งคนเข้า URL คุณ (ใช้เงิน G)
ปุ่ม 7.สั่งให้โปรแกรมหยุดส่งคนเข้า URL คุณ
ช่อง 12. กด Pause เพื่อหยุดโปรแกรมชั่วคราว
              กด Pause อีกที่เพื่อทำงานต่อ
              กด End เพื่อปิดโปรแกรม

ปุ่ม 2.ซื้อ G
ปุ่ม 6.ช่วยเหลือความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม